Lata 2003 – 2005. I-szy etap budowy zamkniętego osiedla domów szeregowych i wielorodzinnych. Łącznie 25 mieszkań i 7 domów z garażami.