Lata 1999 – 2003. 6 budynków wielorodzinnych z garażami w przyziemiu. Łącznie 150 mieszkań.