Lata 2001 – 2003. Budynek szkoły podstawowej wraz z pełną infrastrukturą (boiska sportowe etc.)